ARIYADHANA GĀTHĀ

Yassa saddhā Tathāgate
Acalā supatiṭṭhitā,
Sīlañca yassa kalyāṇaṁ
Ariya-kantaṁ pasaṁsitaṁ

Saṅghe pasādo yassatthi
Ujubhūtañca dassanaṁ
Adaḷiddoti taṁ āhu
Amoghan-tassa jīvitaṁ

Tasmā saddhañca sīlañca
Pasādaṁ Dhamma-dassanaṁ
Anuyuñjetha medhāvī
Saraṁ Buddhāna-Sāsananti

Ia yang yakin pada Tathāgata
Kokoh kuat serta tak tergoyahkan
Mempunyai Sīla yang baik
Disenangi dan dipuji oleh Para Ariya.

Dia yang yakin pada Saṅgha
Teguh, lurus dan penuh perhatian
Mereka (Saṅgha) nyatakan: Ia tidak miskin
Dan tidak akan menderita di akhir hidupnya.

Sebab itu keyakinan, Sīla
Kepercayaan dan penembusan pada Dhamma
Haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana
Dengan selalu ingat pada Buddha-Sāsana.