CULLAMAṄGALA CAKKAVĀḶA

Sabbabuddhānubhāvena
Sabbadhammānubhāvena
Sabbasaṅghānubhāvena

Buddharatanaṁ
Dhammaratanaṁ
Saṅgharatanaṁ
Tiṇṇaṁ ratanānaṁ ānubhāvena

Caturāsītisahassa dhammakkhandhā nubhāvena
Piṭakattayānubhāvena
Jinasāvakānubhāvena

Sabbe te rogā
Sabbe te bhayā
Sabbe te antarāyā
Sabbe te upaddavā
Sabbe te dunnimittā
Sabbe te avamaṅgala vinassantu

Āyuvaḍḍhako
Dhanavaḍḍhako
Sirivaḍḍhako
Yasavaḍḍhako
Balavaḍḍhako
Vaṇṇavaḍḍhako
Sukhavaḍḍhako
Hotu sabbadā

Dukkharogabhayā verā
Sokā sattu cupaddavā
Anekā antarāyāpi
Vinassantu ca tejasā

Jayasiddhi dhanaṁ lābhaṁ
Sotthi bhāgyaṁ sukhaṁ balaṁ
Siri āyu ca vaṇṇo ca
Bhogaṁ vuḍḍhī ca yasavā
Satavassā ca āyū ca
Jīvasiddhī bhavantu te

Bhavatu sabbamaṅgalam
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbabuddhānubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te

Bhavatu sabbamaṅgalam
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbadhammānubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te

Bhavatu sabbamaṅgalam
Rakkhantu sabbadevatā
Sabbasaṅghānubhāvena
Sadā sotthī bhavantu te

Dengan kekuatan semua Buddha,
Dengan kekuatan semua Dhamma,
Dengan kekuatan semua Saṅgha,

Buddha Permata Mulia
Dhamma Permata Mulia
Saṅgha Permata Mulia
Dengan kekuatan Tiga Permata Mulia

Dengan kekuatan delapan puluh empat ribu kelompok Dhamma
Dengan kekuatan Tipitaka
Dengan kekuatan siswa-siswa Sang Penakluk

Semoga semua penyakit
Semua ketakutan
Semua rintangan
Semua bencana
Semua tanda-tanda jelek
Semua kemalangan
Menjadi lenyap adanya

Usia panjang
Kekayaan
Kemakmuran
Kemasyhuran
Kekuatan
Paras yang baik
Kebahagiaan
Semoga selalu bertambah pada Anda semua.

Semoga penderitaan, penyakit, ketakutan, permusuhan,
Kesedihan, kemalangan (kesukaran),
Serta segala macam rintangan (bahaya),
Semua lenyap dengan kekuatan ini.
Semoga bertambah kejayaan, keberhasilan, kekayaan,
keuntungan,
Keselamatan, kemujuran, kebahagiaan, kekuatan,
Kemakmuran, panjang usia, paras bagus
Kesejahteraan, kemakmuran, dan kemasyhuran,
Dan bertambah usia panjang seratus tahun,
Semoga kesuksesan menjadi milik Anda.

Semoga semua memperoleh berkah,
Semoga para dewa melindungi.
Berkat kekuatan semua Buddha,
Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.

Semoga semua memperoleh berkah,
Semoga para dewa melindungi.
Berkat kekuatan semua Dhamma,
Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.

Semoga semua memperoleh berkah,
Semoga para dewa melindungi.
Berkat kekuatan semua Saṅgha,
Semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda