KATHINA PŪJĀ GĀTHĀ

Namo Sanghyang Ādi Buddhāya
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
Namo Sabbe Bodhisattāya-Mahasattāya

Imaṁ bhante sapparivāraṁ cīvaraṁ saṅghassa
oṇojayāma sādhu no bhante saṅgho, imaṁ
sapparivāraṁ cīvaram paṭiggaṇhātu paṭiggahetvā
ca iminā cīvaraṁ, amhākaṁ dīgharattaṁ hitāya
sukhāya.

Terpujilah Sanghyang Ādi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa
Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Maha Suci, Yang telah
mencapai Penerangan Sempurna
Terpujilah para Bodhisatta – Mahasatta

Bhante, kami persembahkan kain jubah dan segala
perlengkapannya kepada Bhikkhu Saṅgha, semoga
Bhikkhu Saṅgha sudi menerima semua persembahan kami,
semoga persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya,
sehingga bermanfaat dan mendatangkan kesejahteraan dan
kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya.