BRAHMAVIHĀRAPHARAṆĀ

METTĀ:
Ahaṁ sukhito homi
Niddukkho homi
Avero homi
Abyāpajjho homi
Anīgho homi
Sukhī attānaṁ pariharāmi

Sabbe sattā
Sukhitā hontu
Niddukkhā hontu
Averā hontu
Abyāpajjhā hontu
Anīghā hontu
Sukhī attānaṁ pariharantu

KARUṆĀ:
Sabbe sattā
Dukkhā pamuccantu

MUDITĀ :
Sabbe sattā
Mā laddhasampattito vigacchantu

UPEKKHĀ :
Sabbe sattā
Kammassakā
Kammadāyādā
Kammayonī
Kammabandhū
Kammapaṭisaraṇā
Yaṁ kammaṁ karissanti
Kalyāṇaṁ vā pāpakaṁ vā
Tassa dāyādā bhavissanti.

CINTA KASIH:
Semoga aku berbahagia
Bebas dari penderitaan
Bebas dari kebencian
Bebas dari penyakit
Bebas dari kesukaran
Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri.
Semoga semua makhluk berbahagia
Bebas dari penderitaan
Bebas dari kebencian
Bebas dari kesakitan
Bebas dari kesukaran
Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan
mereka sendiri.

KASIH SAYANG:
Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan.

SIMPATI:
Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan
yang telah mereka peroleh.

KESEIMBANGAN BATIN:
Semua makhluk
Memiliki karmanya sendiri
Mewarisi karmanya sendiri
Lahir dari karmanya sendiri
Berhubungan dengan karmanya sendiri
Terlindung oleh karmanya sendiri.
Apapun karma yang diperbuat, baik atau buruk,
Itulah yang akan diwarisinya.