BUDDHĀNUSSATI

Iti pi so Bhagavā Arahaṁ Sammāsambuddho,

Vijjācaraṇa sampanno Sugato,

Lokavidū Anuttaro purisadammasārathi Satthā devamanussānaṁ,

Buddho Bhagavā’ ti

Demikianlah Sang Bhagavā, Yang Maha Suci, yang telah
mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan
serta tindak tandukNya, sempurna menempuh Sang Jalan
(ke Nibbāna), pengenal segenap alam, pembimbing manusia
yang tiada taranya, Guru para dewa dan manusia, yang
sadar, yang patut dimuliakan.