MAṄGALA SUTTA

Bahū devā manussā ca
Maṅgalāni acintayuṁ
Ākaṅkhamānā sotthānaṁ
Brūhi maṅgalamuttamaṁ

Asevanā ca bālānaṁ
Paṇḍitānañca sevanā
Pūjā ca pūjanīyānaṁ
Etammaṅgalamuttamaṁ

Paṭirūpadesavāso ca

Pubbe ca katapuññatā
Attasammāpaṇidhi ca
Etammaṅgalamuttamaṁ

Bāhusaccañca sippañca
Vinayo ca susikkhito
Subhāsitā ca yā vācā
Etammaṅgalamuttamaṁ

Mātāpituupaṭṭhānaṁ
Puttadārassa saṅgaho
Anākulā ca kammantā
Etammaṅgalamuttamaṁ

Dānañca dhammacariyā ca
Ñātakānañca saṅgaho
Anavajjāni kammāni
Etammaṅgalamuttamaṁ

Āratī viratī pāpā
Majjapānā ca saññamo
Appamādo ca dhammesu
Etammaṅgalamuttamaṁ

Gāravo ca nivāto ca
Santuṭṭhī ca kataññutā
Kālena dhammassavanaṁ
Etammaṅgalamuttamaṁ

Khantī ca sovacassatā
Samaṇānañca dassanaṁ
Kālena dhammasākacchā
Etammaṅgalamuttamaṁ

Tapo ca brahmacariyañca
Ariyasaccāna dassanaṁ
Nibbānasacchikiriyā ca
Etammaṅgalamuttamaṁ

Phuṭṭhassa lokadhammehi
Cittaṁ yassa na kampati
Asokaṁ virajaṁ khemaṁ
Etaṁmaṅgalamuttamaṁ

Etādisāni katvāna
Sabbatthamaparājitā
Sabbattha sotthiṁ gacchanti
Tantesaṁ maṅgalamuttaman ‘ti.

Banyak dewa dan manusia
Berselisih paham tentang Berkah
Yang diharap membawa keselamatan,
Terangkanlah, apa berkah utama itu.

Tak bergaul dengan oran-orang yang dungu,
Bergaul dengan mereka yang bijaksana,
Menghormat mereka yang patut dihormati,
Itulah berkah utama.

Hidup di tempat yang sesuai,
Memiliki timbunan kebajikan pada kehidupan lampau,
Menuntun diri ke arah yang benar,
Itulah berkah utama.

Memiliki pengetahuan dan keterampilan,
Terlatih baik dalam tata susila,
Santun dalam bertutur kata,
Itulah berkah utama.

Membantu ayah dan ibu,
Menyokong anak dan istri,
Bekerja bebas dari pertentangan,
Itulah berkah utama.

Berdana dan hidup sesuai dengan Dhamma,
Menolong sanak keluarga,
Bekerja tanpa cela,
Itulah berkah utama.

Menjauhi, tak melakukan kejahatan
Menghindari minuman keras,
Tekun melaksanakan Dhamma,
Itulah berkah utama.

Selalu hormat dan rendah hati,
Merasa puas dan tahu berterima kasih,
Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai,

Itulah berkah utama.

Sabar, rendah hati bila diperingatkan,
Mengunjungi para pertapa,
Membahas Dhamma pada saat yang sesuai,
Itulah berkah utama.

Bersemangat dan menjalankan hidup suci,
Menembus Empat Kebenaran Mulia,
Serta mencapai Nibbāna,
Itulah berkah utama.

Meski tergoda oleh hal-hal duniawi,
Namun batin tak tergoyahkan,
Tiada kesedihan, tanpa noda, penuh damai,
Itulah berkah utama.

Setelah melaksanakan hal-hal ini,
Para dewa dan manusia tak terkalahkan di mana pun juga,
Meraka pergi dengan penuh kesejahteraan,
Itulah berkah utama.