VANDANA

Namo Sanghyang Ādi Buddhāya (3x)

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa (3x)

Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahāsattvaya (3x) 

Terpujilah Sanghyang Ādi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa

Terpujilah Sang Bhagavā, Yang Maha Suci, Yang telah
mencapai Penerangan Sempurna

Terpujilah para Bodhisatta – Mahasatta