GATHA PUJIAN BUDDHA

Dunia dan alam yang lain tiada batasnya
Buddha pembabar Dharma tiada taranya
Temukan lenyapnya sebab derita
Buddha yang Maha Agung Maha Sempurna

Gaib Hyang Tathagatha tiada batasnya
Tak terjangkau pikiran sujud padaNya
Bentuk Hyang Tathagatha prajna sebabnya
Pada Sarva Dharma kami berlindung

Semoga badanku suci harumnya dupa
S’moga kesadaranku apinya prajna
S’lalu meingat sila Samadhi
Buddha di tiga masa di dasaloka*