Shantisukkha
Wu Ai Tjen

Ketua KMMDB

Brief info

Semoga semua makhluk hidup berbahagia.