BOJJHAṄGA PARITTĀ

Bojjhaṅgo satisaṅkhāto
Dhammānaṁ vicayo tathā
Viriyampītipassaddhi
Bojjhaṅgā ca tathāpare
Samādhupekkhabojjhaṅgā
Sattete sabbadassinā
Muninā sammadakkhātā
Bhāvitā bahulīkatā
Saṁvattanti abhiññāya
Nibbānāya ca bodhiyā
Etena saccavajjena
Sotthi te hotu sabbadā

Ekasmiṁ samaye nātho
Moggallānañca Kassapaṁ
Gilāne dukkhite disvā
Bojjhaṅge satta desayi
Te ca taṁ abhinanditvā
Rogā mucciṁsu taṅkhaṇe
Etena saccavajjena
Sotthi te hotu sabbadā

Ekadā dhammarājāpi
Gelaññenābhipīḷito
Cundattherena taññeva
Bhaṇāpetvāna sādaraṁ
Sammoditvā ca ābādhā
Tamhā vuṭṭhāsi ṭhānaso
Etena saccavajjena
Sotthi te hotu sabbadā

Pahīnā te ca ābādhā
Tiṇṇannampi mahesinam
Maggāhatakilesāva
Pattānuppattidhammataṁ
Etena saccavajjena
Sotthi te hotu sabbadā

Faktor-faktor untuk mencapai Pencerahan adalah:
sati (perhatian), dhammavicāyo (penyelidikan terhadap
Dhamma),
viriya (semangat), piti (kegiuran), passaddhi (ketenangan).
Faktor lainnya adalah:
samādhi dan upekkha (keseimbangan).
Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang
Mahā Muni.
Bila dikembangkan dan dilatih akan menghasilkan abhiññā
(kemampuan batin tinggi), Nibbāna dan Penerangan
Sempurna.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga Anda selamat sejahtera.

Pada suatu ketika Sang Pelindung
Melihat Yang Ariya Moggallāna dan Yang Ariya Kassapa
sedang sakit
Beliau membabarkan Tujuh Faktor Pencerahan
Karena mereka merasa gembira, seketika itu mereka sembuh.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga Anda selamat sejahtera.

Suatu ketika Sang Dhammarājā sakit,
Yang Ariya Cunda Thera diminta mengulangi sutta ini
dengan hikmat.
Beliau merasa gembira
Maka seketika itu sembuh dari sakit.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga Anda selamat sejahtera.

Penyakit telah dimusnahkan
Oleh tiga Petapa Agung tersebut
Seperti Sang Jalan melenyapkan kekotoran batin,
Dhamma membawa pada pemutusan kelahiran kembali.
Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga Anda selamat sejahtera.