SAKKATVA TIRATANAṀ PARITTĀ

Sakkatvā Buddharatanam,
Osatham Uttamam Varam,
Hitam Devamanussānam.
Buddhatejena Sotthinā,
Nassantupaddavā Sabbe,
Dukkhā Vūpasamentu Te.

Sakkatvā Dhammaratanam,
Osatham Uttamam Varam,
PariỊāhū-pasamanam.
Dhammatejena Sotthinā,
Nassantupaddavā Sabbe,
Bhayā Vūpasamentu Te.

Sakkatvā Sangharatanam,
Osatham Uttamam Varam,
Āhuneyyam Pāhuneyyam.
Sanghatejena Sotthinā,
Nassantupaddavā Sabbe,
Rogā Vūpasamentu Te

Bersujud pada Buddha Ratana
yang bagaikan obat mujarab nan mulia,
membawa kesejahteraan bagi para dewa dan manusia.
Berkat kekuatan Sang Buddha
semoga semua rintangan sirna,
dan lenyaplah semua dukkha.

Bersujud pada Dhamma Ratana
yang bagaikan obat mujarab nan mulia,
memadamkan kegelisahan.
Berkat kekuatan Dhamma
semoga semua rintangan sirna
dan lenyaplah semua ketakutan.

Bersujud pada Saṅgha Ratana
yang bagaikan obat mujarab nan mulia,
patut menerima pemberian dan penghormatan.
Berkat kekuatan Saṅgha
semoga semua rintangan sirna
dan lenyaplah semua penyakit.