ETTĀVATĀ

Ettāvatā ca amhehi
Sambhataṁ puññasampadaṁ
Sabbe devānumodantu
Sabbasampattisiddhiyā

Ettāvatā ca amhehi
Sambhataṁ puññasampadaṁ
Sabbe bhūtānumodantu
Sabbasampattisiddhiyā

Ettāvatā ca amhehi
Sambhataṁ puññasampadaṁ
Sabbe sattānumodantu
Sabbasampattisiddhiyā

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Ciraṁ rakkhantu lokasanti

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Ciraṁ rakkhantu Indonesia

Idaṁ vo ñātinaṁ hotu
Sukhitā hontu ñātayo

Idaṁ vo ñātinaṁ hotu
Sukhitā hontu ñātayo

Idaṁ vo ñātinaṁ hotu
Sukhitā hontu ñātayo

Devo vassatu kālena
Sassasampatti hotu ca
Phīto bhavatu loko ca
Rājā bhavatu dhammiko

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Ciraṁ rakkhantu Vihara Dharma Bhakti

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Ciraṁ rakkhantu sāsanaṁ

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Ciraṁ rakkhantu desanaṁ

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Ciraṁ rakkhantu no guru

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā
Devā nāgā mahiddhikā
Puññaṁ taṁ anumoditvā
Ciraṁ rakkhantu maṁ paraṁ ‘ti

Atas semua timbunan kebajikan
Yang telah kami kumpulkan
Semoga semua dewa turut bergembira
Demi kebahagiaan dan keberhasilan

Atas semua timbunan kebajikan
Yang telah kami kumpulkan
Semoga semua makhluk halus turut bergembira
Demi kebahagiaan dan keberhasilan

Atas semua timbunan kebajikan
Yang telah kami kumpulkan
Semoga semua makhluk hidup turut bergembira
Demi kebahagiaan dan keberhasilan

Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi
Para dewa dan naga yang perkasa
Turut bergembira atas timbunan kebajikan ini
Dan selalu melindungi perdamaian dunia

Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi
Para dewa dan naga yang perkasa
Turut bergembira atas timbunan kebajikan ini
Dan selalu melindungi indonesia

Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga
Semoga mereka berbahagia
Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga
Semoga mereka berbahagia
Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga
Semoga mereka berbahagia

Semoga hujan turun sesuai waktunya
Semoga tanaman tumbuh dengan subur
Semoga dunia menjadi makmur
Semoga pemerintah (raja) bertindak benar

Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi
Para dewa dan naga yang perkasa
Setelah menikmati jasa-jasa ini
Selalu melindungi Vihara Dharma Bhakti

Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi
Para dewa dan naga yang perkasa
Setelah menikmati jasa-jasa ini
Selalu melindungi Ajaran Suci

Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi
Para dewa dan naga yang perkasa
Setelah menikmati jasa-jasa ini
Selalu melindungi pembabaran Dhamma

Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi
Para dewa dan naga yang perkasa
Setelah menikmati jasa-jasa ini
Selalu melindungi guru kami

Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi
Para dewa dan naga yang perkasa
Setelah menikmati jasa-jasa ini
Selalu melindungi kita semua